Ακολουθεί λίστα με τους ισολογισμούς της εταιρίας.